เกี่ยวกับบริษัท นาวาทัยแมททีเรียล จำกัด  
 
ผู้ผลิตเเละจัดจำหน่าย
กล่อง กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องลูกฟูก กล่องไดคัท
และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก ตามแบบเเละขนาดทีลูกค้าต้องการ
 
 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก 3, 5 ชั้นทั้งงานกล่อง 4
กล่องไดคัท แผ่นรอง (กระดาษฉาก) และส่วนประกอบของกล่องกระดาษรวมทั้งเป็น
ตัวแทนจำหน่ายพาเลทไม้และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กระดาษทุกชนิด

หัวใจหลักของเรา
-ใช้กระดาษในการผลิตกล่องที่มีคุณภาพ
-ใช้เครื่องจักรในที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
- มีพนักงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตมากกว่า 15 ปี
- คุณภาพของกล่อง เช่น ความเเข็งเเรง , สี , การพิมพ์ ,เเละขนาด ได้ผ่านการตรวจเช็คก่อนถึงมือลูกค้า
-การจัดส่งสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศเเละส่งได้ตามวันเวลาที่กำหนด

*ขั้นตอนการผลิตเเละจัดส่ง เราคำนึงถึง คุณภาพที่ดีกว่า เเข็งเเรงกว่า
รวดเร็วเเละปลอดภัยกว่า เเละยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเเละองค์กร
เเละสิ่งสำคัญคือความพึงพอในด้านการบริการเเละราคาเป็นสำคัญ

นโยบายของเรา
" มุ่งมั่นพัฒนานำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม "

กลยุทย์
1. พัฒนาและการผลิตเพื่อผลิตสินค้าได้ปย่างประสิทธิภาพ
2. ต้องมีการบริหารจัดการแบบ บูรณาการและให้บริการอย่างมืออาชีพ
โดยนำระบบ 5 ส มาประยุกต์ใช้กับงานภายในองค์
3. เพิ่มขีดความสามารถผลิตเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดีกว่า เเข็งเเรงกว่า รวดเร็วเเละปลอดภัยกว่า
เเละยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเเละองค์กร
4. ต้องติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ
5. สร้างศักยภาพการบผลิตที่ดีให้มีประสิทธิภาพ 
     
Copyright © 2012 Nawatai.com. All Rights Reserved. Designed by Napat.support@nawatai.com